Zaznacz stronę

Aranżacja tarasu, czyli zadaszenie tarasu z drewna

Aranżacja tarasu to także zadaszenie tarasu z drewna

Zadasze­nie tara­su z drew­na częs­to nazy­wane jest Per­golą, Wiatą lub Bal­dachimem. Obser­wu­je­my ten­dencję odchodzenia od zadaszeń drew­ni­anych. Zadaszenia drew­ni­ane zastępu­je się mark­iza­mi z płót­na lub foli zbro­jonych.

Ład­ną aranżację tara­su i zadaszenia tara­su z drew­na, nic nie zastąpi jeżeli całe rozwiązanie będzie właśnie  z drew­na.

Wiemy że takie rozwiąza­nia są dro­gie, ale ich efekt z ogro­dem nie do zastąpi­enia “mark­izą czy roletą”.