Zaznacz stronę

Aranżacje tarasu — donice drewniane

Donice drewniane na tarasie — Aranżacja Tarasu

Drew­ni­ane don­ice potrafią znakomi­cie zamknąć przestrzeń tara­su. Częs­to don­ice wyko­rzysty­wane są jako prze­grodze­nie między funkc­ja­mi balkonu, włas­noś­ci lub częś­ci funkcji tara­su.

Z nami będziesz potrafił zre­al­i­zować swo­je marze­nie o ogrodzie na tarasie. Don­ice i taras będą dos­tosowane do roślin­noś­ci, a Ty nie będziesz się martwił czy wszys­tko będzie z tego samego drze­wa.