Zaznacz stronę
Taras drewniany czy kompozytowy ?

Taras drewniany czy kompozytowy ?

Taras drewniany czy kompozytowy ? Zastanawiasz się czy swój taras zbudować z drewno czy kompozytu drewna ? Drewno jest  niepod­ważal­nie najs­zla­chet­niejszym z mate­ri­ałów budowlanych. Jed­nak tworzy­wo kom­pozy­towe zysku­je powszech­ną akcep­tację i...
egzotyczna deska tarasowa gatunki drewna typu GARAPA

egzotyczna deska tarasowa gatunki drewna typu GARAPA

  egzotyczna deska tarasowa gatunki drewna typu GARAPA     EGZOTYCZNA DESKA TARASOWA TYPUG A R A P A (inne nazwy: grapia, garappa, bot. Apuleia leiocarpa)   . Jest to egzo­ty­czny gatunek drew­na poras­ta­ją­cy lasy Ama­zonii, Połud­niowej Brazylii...
egzotyczna deska typu gatunek drewna BANGKIRAI

egzotyczna deska typu gatunek drewna BANGKIRAI

  egzotyczna deska typu gatunek drewna BANGKIRAI   EGZOTYCZNA DESKA TARASOWA TYPU B A N G K I R A I . Doskonale znosi odd­zi­ały­wanie słoń­ca, śniegu i deszczu. Posi­a­da bard­zo dobre para­me­try mechan­iczne, wysoką odporność na ścieranie i uderzenia oraz...
tarasy drewniany Deck Dry gatunki drewna BANGKIRAI

tarasy drewniany Deck Dry gatunki drewna BANGKIRAI

  Egzotyczne tarasy drewniany Deck Dry gatunki drewna BANGKIRAI   A Z O B E B O N G O S S I(bot. Lophira alata) Drewno pochodzące z Indonezji, Malezji, Fil­ipin, Brazyli, Peru, Boli­wii zal­iczane do cięż­kich gatunków drew­na. Egzo­ty­cz­na des­ka tara­sowa...
deska tarasowa gatunki drewna PUNAH

deska tarasowa gatunki drewna PUNAH

  deska tarasowa gatunki drewna PUNAH   EGZOTYCZNA DESKA TARASOWA TYPU P U N A H (bot. Tetramerista Glabra, Amat, Bankalis, Entuyut, Kaye hujan, Kuantan, Larut, Pedada-PAJA, Punah, Drzewo deszcz, Sha lei, Terepit, Tuyot ) Drewno pochodzące z Indonezji,...
deska tarasowa Bangkirai gatunek drewna

deska tarasowa Bangkirai gatunek drewna

Deska tarasowa BANGKIRAI gatunek drewna Deska Tarasowa EgzotycznaBANGKIRAI Des­ka tara­sowa pochodzi z drew­na Indonezji, Malezji, Fil­ipin, Brazyli, Peru, Boli­wii zal­iczane do cięż­kich gatunków drew­na. Egzo­ty­cz­na des­ka tara­sowa typu bangki­rai jest...
deska tarasowa KEMPAS

deska tarasowa KEMPAS

deska tarasowa KEMPAS       EGZOTYCZNA DESKA TARASOWA TYPUKEMPAS inne nazwy: Mengris, Menggeris, Toemaling, Yuan (bot. Koompassia malaccencis)   Drze­wa kem­pa­su ros­ną nat­u­ral­nie w połud­niowo-wschod­niej Azji, w dogod­nych warunk­ach mogą...
Egzo­ty­czna deska tara­sowa ABACHI

Egzo­ty­czna deska tara­sowa ABACHI

Egzotyczna deska tarasowa typu ABACHI na tarasy drewniane EGZOTYCZNA DESKA TARASOWA TYPUABACHI Drewno pochodzące z terenów lasów deszc­zowych Afry­ki Zachodniej,od Liberii po Gabun. Zal­iczane do sprężystych, elastycznych,a także bard­zo prostych gatunków drew­na....

deski tarasowe v1

Wyma­ga­ją­cym klien­tom, ofer­u­je­my je w sys­temie (zwanym również jako sys­tem DRY-DECK) który pow­stał z doświad­czeń amerykańs­kich i jest pod ochroną paten­tową* w wielu kra­jach świa­ta, m. in. w USA, w Europie i w Polsce. * Inter­na­tion­al Patent...
Ładne Tarasy deska ryflowana

Ładne Tarasy deska ryflowana

Ładne Tarasy deska ryflowana Deska ryflowana — Ładne Tarasy Poniżej możesz obe­jrzeć zas­tosowanie des­ki ryflowanej na ład­nych tarasach, które mieliśmy możli­wość mon­tować i wykony­wać dla wyma­ga­ją­cych Klien­tów. Deska Ryflowana na legarach — ładny taras Ładne...
aranżacja tarasu deska kompozytowa

aranżacja tarasu deska kompozytowa

Aranżacja tarasu deska kompozytowa Aranżacja tarasu i deska kompozytowa Deski na balkon Deck Dry taras DECK-DRY więcej zdjęć: http://www.nowepowisle.pl/galeria/zdjecia Deska Tarasowa na Balkonie taras DECK-DRY więcej zdjęć: http://www.nowepowisle.pl/galeria/zdjecia...