Zaznacz stronę

Deska Tarasowa Ceny

Deska tarasowa egzotyczna cena

CENY DETALICZNE

 Posi­adamy wielo­let­nie doświad­cze­nie w mon­tażu tarasów z desek egzo­ty­cznych. Jesteśmy bezpośred­nim importerem surow­ca z odległych kra­jów. Poniżej przed­staw­iamy ceny des­ki tara­sowej egzo­ty­cznej i akce­soriów towarzyszą­cych niezbęd­nych do mon­tażu des­ki egzo­ty­cznej. Pełen cen­nik asorty­men­tu wysyłamy mailem na zapy­tanie. W celu otrzy­ma­nia pełnej ofer­ty na mon­taż tara­su z des­ki tara­sowej egzo­ty­cznej prosimy o przesłanie pod­sta­wowych infor­ma­cji dot. planowanej real­iza­cji na maila.

Deska tarasowa egzotyczna — jakość

Ofer­owana przez nas des­ka tara­sowa egzo­ty­cz­na cena jest w wysok­iej jakoś­ci. Na sprzedawany mate­ri­ał udzielamy gwarancji. Dowoz­imy mate­ri­ał na tere­nie całej Pol­s­ki.

Bogaty wybór desek

Posi­adamy bogaty wybór egzo­ty­cznych desek tara­sowych. Jeśli nie znalazłeś poniżej des­ki tara­sowej której szukasz, skon­tak­tuj się z naszym biurem aby uzyskać więcej infor­ma­cji.

Posi­adamy w sprzedaży gatunkie takiej jak m.in.:
teak„ 
wenge, jato­ba, iroko, mer­bau, cumaru, gara­pa, sucu­pi­ra, dąb, jesion, sos­na ter­mowana, mod­rzew syberyjs­ki.

Służymy pomocą w zakre­sie pro­jek­towa­nia i doradzt­wa w zakre­sie tarasów i elewacji.

 

deska tarasowa egzotyczna

BANGKIRAI
PLN26,50/mb.

deska tarasowa egzotyczna

BANGKIRAI
PLN23,80/mb.

legar tarasowy egzotyczny

BANGKIRAI
PLN15,50/szt.

deska tarasowa egzotyczna

GARAPA
PLN24,57/mb.

deska tara­sowa egzotyczna

IROKO
PLN28,60/mb.

taras + montaż

kom­plet­ny taras z mon­tażem
PLNod 330/m2
  • Podana cena sza­cunkowa. Ostate­czny koszt wyko­na­nia tara­su kom­pozy­towego po wyko­na­niu szczegółowej ofer­ty cenowej