Zaznacz stronę

Stolarze, Montażyści, Firmy Monterskie i Firmy Budowlane

Drewno Akcesoria Stolarskie dla Firm Budowlanych i Stolarzy

Drewno Akcesoria Stolarskie — komplety do budowy tarasów

Żaden Sto­larz, czy Fir­ma Budowlana nie posi­a­da w swoim warszta­cie wszys­t­kich akce­soriów do drew­na, dlat­ego pier­wsze kro­ki kieru­je do hur­towni i mar­ketów budowlanych. Ale w tych miejs­cach nie zna­jdzie wszys­tkiego co jest potrzeb­na do drew­na. Ubo­gość asorty­men­tu wyni­ka z małej zna­jo­moś­ci tem­aty­ki o drewnie i jego wyma­gani­ach.

Deck-Dry zapew­nia wszys­tko dla Sto­larzy i do Drew­na.

Tu kupisz wszys­tko od wkrętów, wsporników do dużych Trans­portów Egzo­ty­cznej Tar­ci­cy.

Drewno Akcesoria Stolarskie na budowę tarasów oraz Akcesoria do Montażu

- sys­tem niewidzial­nego mon­tażu,

- klip­sy do tarasów,

- klip­sy do mon­tażu elewacji,

- łącznik do kom­pozy­tu,

- łącznik tara­sowy,

- łączni­ki elewa­cyjne,

- wsporni­ki reg­u­lowane,

- stopy reg­u­lowane,

- pod­pory tara­sowe,

- pod­kłady gumowe pod legary,

- bity do wkrętów tara­sowych,

- gumowe pod­kłady budowlane,

-wkrę­ty tara­sowe nierdzewne

 

Drewno Akcesoria Stolarskie na budowę tarasów oraz Akcesoria do Montażu

- pod­pory tara­sowe,

- legary tara­sowe,

- legary z tworzy­wa,

- legary kom­pozy­towe,

- legar tara­sowy bangki­rai,

- egzo­ty­czny legar tara­sowy,

 — maskown­ice tarasów,

list­wy masku­jące do tarasów,

 

Gwarancja

Transport

Płatność

Opinie

Zapytanie o Wycenę

6 + 7 =