Zaznacz stronę

DREWNO EGZOTYCZNE TARASOWE IMPORT

Drewno Produkty Tarasowe dla Wykonawcy

Tanie Drewno, Produkty Tarasowe i Surowce dla
Dla Stolarzy, Monterów i Wykonawców Tarasów

Jeżeli jesteś Sto­larzem, Cieślą lub Mon­tażys­tą Drew­na to marzy się Tobie, jed­no miejsce w którym mógłbyś rozwiązać prob­le­my z drewnem od zamówienia, trans­port, do mon­tażu.
Deck-Dry zapew­nia kom­plek­sową usługę dostaw dla sto­larzy i mon­terów tarasów, elewacji. U nas otrzy­masz nie tylko deskę, akce­so­ria, ale również dosta­niesz pomoc tech­niczną i gwarancję właś­ci­wego uży­cia tego co kupujesz.Nie będziesz się martwił, czy far­ba, impreg­nat nie spowodu­je zniszczenia Two­jej cen­nej pra­cy.

Gotowe Tarasy w Paczce, wystar­czy prześlesz szkic tara­su, uzgod­nimy co będziesz wykony­wał, a my prześle­my paczkę z całym tarasem. Jeżeli zabraknie śrub­ki dośle­my, jeżeli będziesz potrze­bował dodatkowych ele­men­tów dośle­my i w razie koniecznoś­ci odbierze­my zbędne mate­ri­ały z mon­tażu Two­jego Tara­su z Drew­na.

Drewno Pro­duk­ty Tara­sowe dla Wykon­aw­cy

 Pro­duk­ty dla Sto­larzy i Firm Mon­ter­s­kich

- tarasy kom­pozy­towe,

- tarasy drew­ni­ane,

- płyt­ki tara­sowe,

W sprzedaży dosta­niesz :

- Des­ka Ange­lim Pedro

- Des­ka Dębowa

- Des­ka Ipe

- Des­ka Iroko

- Des­ka Jato­ba

- Des­ka Jesionowa

- Des­ka Mas­saran­du­ba,

- Des­ka Sapel­li

- Des­ka Teakowa

Egzo­ty­cz­na des­ka tara­sowa BANGKIRAI

 

- Des­ka Ryflowana,

- Des­ka Kom­pozy­towa

Des­ka Tara­sowa

 Des­ka Tara­sowa Gład­ka

Mod­rzewiowa Des­ka Tara­sowa

Mod­rzew Syberyjs­ki

Egzo­ty­cz­na Des­ka Tara­sowa

 — Płyt­ki Tara­sowe

Des­ka WPC

Kom­pozyt

Des­ka Elewa­cyj­na

 

- Des­ka Drob­no Ryflowana

- Des­ka Grubo Ryflowana

 

Gwarancja

Transport

Płatność

Opinie

Zapytanie o Wycenę

3 + 5 =