Zaznacz stronę

hydroizolacja-warstwy-izolacje-przekroj-tarasu-balkonu

MATERIAŁY DO POBRANIA DLA ARCHITEKTÓW

Zaprasza­my do dzi­ału w którym zna­j­du­ją się rysun­ki i przekro­je przez tarasy. 

Porównanie systemów montażu tarasów

rożne sposoby montażu tarasu drewnianego

sposo­by mon­tażu tara­su drew­ni­anego

detale pdf i dwg
DETAL 01. — Taras na szlich­cie betonowej  DETAL 02. — Taras na szlich­cie betonowej 
taras na betonie jak ulozyc

taras na wylew­ce betonowej przekroj

PDFDWG  

 

taras na betonie jak ulozyc

taras na wylew­ce betonowej przekroj

PDF DWG  

 

 DETAL 03. — Taras na balkonie układ 1    DETAL 03. — Taras na balkonie układ 2
detal tarasu rysunek na balkonie

detal tara­su na balkonie przekroj

PDFDWG
 
taras drewniany balustrada

detal tara­su drew­ni­anego na balkonie

PDF DWG  

 

  DETAL 04. — Taras na ter­ako­cie układ 1     DETAL 04. — Taras na ter­ako­cie układ 2
taras na terakocie

taras hydroizo­lac­ja

PDF DWG  

 

 
taras przekroj

taras drew­ni­any balkon rysunek

PDF DWG  

 

DETAL 05 — Taras drew­ni­any na pły­tach chod­nikowych DETAL 06. — Taras drew­ni­any na kon­strukcji stalowej
taras na plytach betonowych

deck na ply­tach chod­nikowych

PDF DWG  

 

taras drewniany legary stalowe

taras drew­ni­any kon­strukc­ja stalowa

PDF DWG  

 

DETAL 07 — Taras drew­ni­any na stropo­dachu odwró­conym układ 1 DETAL 07 — Taras drew­ni­any na stropo­dachu odwró­conym układ 2
taras drewniany przekroj

taras na dachu odwro­conym

PDF DWG  

 

taras na wspornikach

taras drew­ni­any na balkonie

PDF DWG  

 

DETAL 11 — Taras na pod­kładach gumowych układ 1 DETAL 11 — Taras na pod­kładach gumowych układ 2
taras-na-legarach

taras-balkon-hydroizo­lac­ja

PDF DWG  

 

podklady pod legary przekroj

pod­kla­dy pod legary rysunek

PDF DWG  

 

DETAL 11 — Taras drew­ni­any na wspornikach reg­u­lowanych DETAL 12 — Taras drew­ni­any na grysie
taras na wspornikach buzon rysunek

taras na wspornikach buzon przekroj

PDF DWG  

 

taras izolacja

taras na balkonie warst­wy

PDF DWG  

 

DETAL 13 — Taras drew­ni­any na per­l­i­to­be­tonie  
taras drewniany warstwy

taras drew­ni­any balkon

PDF DWG