Zaznacz stronę

Import Drewna Egzotycznego i tarcica z Polski

Czy Prowadzisz Skład Budowlany lub Hurtownię
i Potrzebujesz dużej ilości drewna egzotycznego ?

Najwięk­szy prob­lem z importem drew­na z dale­kich kra­jów to nie przewidy­wal­ny surowiec drew­na. Zmówienia z dalekiego wschodu zawsze wiążą się z dużym ryzykiem przy zakupie i nawet w cza­sie eksploat­acji.

Dlat­ego pra­cown­i­cy Deck-Dry jeżdżą i sprawdza na miejs­cu dostaw­ców, którzy w kon­tener­ach statka­mi dostar­cza­ją surowiec drew­na do Pol­s­ki.

Drze­wo sprowadza­my z Azja, Amery­ki Połud­niowej, Afry­ki, Europy, wszędzie byliśmy i nad­zorowal­iśmy dostawy od dostaw­cy do por­tu docelowego.

Tar­ci­cę którą sprzeda­je­my znamy i daje­my na nią gwarancję, która jest udzielana wg kat­e­gorii drew­na i jego przez­naczenia.

 

 

Import Drew­na Egzo­ty­cznego tar­ci­ca Pol­s­ka

Zaj­mu­je­my się importem drew­na egzo­ty­cznego z różnych kon­ty­nen­tów świa­ta.

 

Import drewna egzotycznego w postaci tarcicy egzotycznej lub tarcicy struganej.

Dostarczymy Tobie wysoką jakość Surowca : tarcicy dębowej, tarcicy jesionowej.

Zapew­ni­amy niskie ceny i trans­port z dostawą do Klien­ta.

 

 

Gwarancja

Transport

Płatność

Opinie

Zapytanie o Wycenę

8 + 14 =