Zaznacz stronę

olej do tarasu do desek tarasowych

Olej do tara­su. Na zdję­ciu widoczny efekt przed i po kon­serwacji tara­su.

Olej do tarasu

Konserwacja i odnawianie tarasu za pomocą oleju do tarasów

Aby taras służył i cieszył użytkown­ików dłu­gi czas należy odpowied­nio i reg­u­larnie go kon­ser­wować ole­jem do tarasów. Nawet twarde gatun­ki egzo­ty­czne należy kon­ser­wować aby prze­ci­wdzi­ałać nad­mierne­mu wysusze­niu desek.