Zaznacz stronę

Deski Tarasowe, czyli Gatunki Drewna w deskach tarasowych

Taras drewniany czy kompozytowy ?

Taras drew­ni­any czy kom­pozy­towy ? Zas­tanaw­iasz się czy swój taras zbu­dować z drewno czy kom­pozy­tu drew­na ? Drewno jest  niepod­ważal­nie najs­zla­chet­niejszym z mate­ri­ałów budowlanych. Jed­nak tworzy­wo kom­pozy­towe zysku­je powszech­ną akcep­tację i jest coraz łatwiej…

egzotyczna deska tarasowa gatunki drewna typu GARAPA

  egzo­ty­cz­na des­ka tara­sowa gatun­ki drew­na typu GARAPA     EGZOTYCZNA DESKA TARASOWA TYPUG A R A P A (inne nazwy: grapia, garap­pa, bot. Apuleia leio­carpa)   . Jest to egzo­ty­czny gatunek drew­na poras­ta­ją­cy lasy Ama­zonii, Połud­niowej Brazylii i wybrzeża…

egzotyczna deska typu gatunek drewna BANGKIRAI

  egzo­ty­cz­na des­ka typu gatunek drew­na BANGKIRAI   EGZOTYCZNA DESKA TARASOWA TYPU B A N G K I R A I . Doskonale znosi odd­zi­ały­wanie słoń­ca, śniegu i deszczu. Posi­a­da bard­zo dobre para­me­try mechan­iczne, wysoką odporność na ścieranie i uderzenia oraz…

tarasy drewniany Deck Dry gatunki drewna BANGKIRAI

  Egzo­ty­czne tarasy drew­ni­any Deck Dry gatun­ki drew­na BANGKIRAI   A Z O B E B O N G O S S I(bot. Lophi­ra ala­ta) Drewno pochodzące z Indonezji, Malezji, Fil­ipin, Brazyli, Peru, Boli­wii zal­iczane do cięż­kich gatunków drew­na. Egzo­ty­cz­na des­ka tara­sowa typu…

deska tarasowa gatunki drewna PUNAH

  des­ka tara­sowa gatun­ki drew­na PUNAH   EGZOTYCZNA DESKA TARASOWA TYPU P U N A H (bot. Tetramerista Glabra, Amat, Bankalis, Entuyut, Kaye hujan, Kuan­tan, Larut, Peda­da-PAJA, Punah, Drze­wo deszcz, Sha lei, Terepit, Tuy­ot ) Drewno pochodzące z Indonezji,…

deska tarasowa Bangkirai gatunek drewna

Des­ka tara­sowa BANGKIRAI gatunek drew­na Des­ka Tara­sowa Egzo­ty­czn­a­BANGKI­RAI Des­ka tara­sowa pochodzi z drew­na Indonezji, Malezji, Fil­ipin, Brazyli, Peru, Boli­wii zal­iczane do cięż­kich gatunków drew­na. Egzo­ty­cz­na des­ka tara­sowa typu bangki­rai jest…

deska tarasowa KEMPAS

des­ka tara­sowa KEMPAS       EGZOTYCZNA DESKA TARASOWA TYPUKEMPAS inne nazwy: Men­gris, Meng­geris, Toe­ma­l­ing, Yuan (bot. Koom­pas­sia malac­cen­cis)   Drze­wa kem­pa­su ros­ną nat­u­ral­nie w połud­niowo-wschod­niej Azji, w dogod­nych warunk­ach mogą osiągnąć wysokość max…

Egzo­ty­czna deska tara­sowa ABACHI

Egzo­ty­cz­na des­ka tara­sowa typu ABACHI na tarasy drew­ni­a­neEG­ZO­TY­CZ­NA DESKA TARASOWA TYPUABACHIDrewno pochodzące z terenów lasów deszc­zowych Afry­ki Zachodniej,od Liberii po Gabun. Zal­iczane do sprężystych, elastycznych,a także bard­zo prostych…