Trwają prace nad ulepszeniem naszej strony. Niektóre strony lub funkcje mogą być czasowo niedostępne. W razie problemów, prosimy o kontakt.

Zaznacz stronę

Dostawa i montaż desek kompozytowych do realizacji balkonów i tarasów. 
Powierzchnia łączna tarasów to 200 m2.

„Prace projektowe oraz dostawa i montaż przebiegły terminowo i bez zastrzeżeń.”

tarasy kompozytowe gdańsk firma

kierownik kontraktu

BUDIMEX S.A

Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym Pan Czarek zakończył montaż decku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalnej obsługi obydwu montażystów i przede wszystkim z efektu końcowego. Bardzo dziękujemy za miłą i efektywną współpracę.

Pozdrawiam 
Konrad
Konrad

Zadania zostały wykonane zgodnie z projektem, terminowo i bez uwag.

deck dry opinie

referencje opinie o firmie deck-dry

kierownik kontraktu

HOCHTIEF POLSKA

 Firma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wykazała się dobrym rozez­naniem branży i jed­nocześnie konkuren­cyjnoś­cią cenową. Współpraca między naszymi fir­mami prze­b­ie­gała bezproblemowo.

Parwółki, budynek mieszkalny

WPB S.A.

 Firma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wykazała się dobrym rozez­naniem branży i jed­nocześnie konkuren­cyjnoś­cią cenową. Współpraca między naszymi fir­mami prze­b­ie­gała bezproblemowo.

Parwółki, budynek mieszkalny

WPB S.A.

Ele­menty wykończenia tj. trapy, schody i prze­jś­cia między budynkami wyko­nane zostały z najwyższej jakości deski teak-owej w sys­temie DECK-DRY. Niniejszym potwierdzamy kwal­i­fikacje i kom­pe­tencje spółki.

Warszawa, budynki wielorodzinne

POLIMEX – MOSTOSTAL S.A.

Z powier­zonego zada­nia firma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wywiązała się ter­mi­nowo, prowadz­iła roboty pro­fesjon­al­nie, zgod­nie z zasadami wiedzy tech­nicznej, obow­iązu­ją­cymi nor­mami i przepisami prawa budowlanego

J.W. CONSTRUCTION

Współpracę rozpoczęliśmy od kon­sul­tacji pro­jek­towych doty­czą­cych podłoża dla drew­ni­anego tarasu, schodów, a także dobór desek oraz sposobu zamo­cow­a­nia płycin płotu, furtki i bramy wjaz­dowej. Prace został wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z zamówieniem.

Legnica

INSTAL-METAL S.C.

Na pod­stawie z doświad­czeń płyną­cych z doty­chcza­sowej współpracy z firmąDECK-DRY Pol­ska możemy stwierdzić, iż dopuszczamy w przyszłości korzys­tanie z usług tej firmy przy real­iza­cji następ­nych inwest­y­cji mieszkaniowych.

Sopot, Sopocki Parkur

INVEST KOMFORT S.A.

Firma była dobrze przy­go­towana do wyko­na­nia zada­nia, a kadra nad­zoru­jąca posi­adała wysokie kwal­i­fikacje. Powier­zone zadanie zostało wyko­nane praw­idłowo i ter­mi­nowo, a tech­nolo­gia znalazła uznanie u odbiorców.

Kraków, Salwator Tower

BUDIMEX-DROMEX S.A.

Mimo trud­nych warunków pracy w hali basenowej, jaki niełatwych warunków atmos­fer­ycznych w okre­sie wczesno-wiosennym, wszys­tkie prace zostały wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z projektem.

Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś

HOTEL SPA DR IRENA ERIS

„Mon­taż drew­ni­anej elewacji charak­tery­zował się dużym stop­niem skom­p­likowa­nia, prace pro­jek­towe wyko­nane na potrzeby tego zada­nia w biurze firmy DECK-DRY usprawniły prace na budowie.”

Ustka, elewacja budynku wielorodzinnego

USTKA APARTAMENTY Sp. z o.o.

Mon­taż lis­tew poszy­cia (daszku) był wykony­wany na wysokości 8 m. Prace wyma­ga­jące pre­cyzji zostały wyko­nane zgod­nie z ustal­e­ni­ami projektowymi.

Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska

WARBUD S.A. Region Wschód

CzASOPISMO DOM Z OGRODEM, czerwiec 2011 (nr 6/2011)

Przedstawiamy Państwu najlepszy z systemów realizacji drewnianych tarasów tj. system DECK-DRY (...) Deck-i w systemie DECK-DRY są praktycznie niezniszczalne, nie posiadają żadnej z wad innych systemów ref-dom-z-ogrodem      

ROCZNIK PRODUKTY DLA ARCHITEKTA, 2011

ROCZNIK PRODUKTY DLA ARCHITEKTA, 2011   Tarasy (...)Niegnijące, tj. „ekologiczne”,w których deski są zamontowanewkrętami „oddołu” pomiędzy kapinosami desek specjalnymi podkładkami montażowymi. Tarasy takie są praktycznie niezniszczalne i nie posiadają żadnej z...

AB INWESTOR, Gdynia

 ... zadanie zostało wykonane szybko, sprawnie zarówno od strony projektowej jak i wykonawczej. Został dotrzymany krótki termin realizacji, a aranżacja na tarasie III piętra cieszy mieszkańców.         60-ref    

HADIKA, Warszawa, Warszawa, Żelechów

Doceniam innowacyjny system montażu desek tarasowych DECK-DRY bez widocznych wkrętów, montowany od spodu, a poprzez system kapinosów i podkładek montażowych zabezpieczający deski przed zawilgoceniem i zniszczeniem.   Hadica-DECKDRY (1)    

KLIENT PRYWATNY – Elbląg

... prace zarówno projektowe jak i montażowe przebiegały zgodnie z moimi oczekiwaniami, a taras wykonany w systemie DECK-DRY spełnił moje oczekiwania zarówno pod względem estetycznym jak i technicznym.      

STARA WINIARNIA

STARA WINIARNIA gazeta wyborcza   http://gazetawyborcza.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx http://stara-winiarnia.com/ http://stara-winiarnia.com/5/galeria  

ARCHIMANIA

  http://www.archimania.pl/3834-najbardziej-energetyzujacy-taras-na-ursynowie-studio-hadika?pic=6#gallery http://www.archimania.pl/3801-projekt-tarasu-na-wilanowie-pracownia-hadika?pic=1#gallery...

UNIBEP, Warszawa

UNIBEP, Warszawa   Potwierdzamy oraz rekomendujemy DECK-DRY, która wywiązała się z powierzonego zadania bardzo dobrze.  Ponadto  firma wykazała się zaangażowaniem, profesjonalizmem, elastycznością oraz troską o zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług...

MAJA W OGRODZIE

Maja w Ogrodzie   http://majawogrodzie.tvn.pl/182,Ogrod-z-nietypowym-trawnikiem-odc-468,odcinek.html