Zaznacz stronę

Taras drewniany cena – Oferta cenowa

 

W celu sporządzenia dla Państwa oferty wykonania deck-u w systemie DECK-DRY prosimy o przesłanie:

RYSUNKU, PROJEKTU lub SZKICU (nawet odręcznego) z głównymi wymiarami lub opisu dot. kształtu i wymiarów Państwa tarasu na adres:

deck-dry@deck-dry.com
lub fax-em 58 511 04 32

W celu przesłania wytycznych dot. podłoża prosimy również o przesłanie:

ZDJĘĆ 1-3 szt. aktualnego stanu podłoża dla deck-u
– MMS-em na nr tel. kom. 691 663 753 lub 506 984 947 lub 
– e-mailem na w/w adresy.

Prosimy o:

– podanie miasta, w którym przewidziany jest montaż,
– podanie planowanego terminu realizacji.

Zapraszamy do współpracy.

Drewniane tarasy DECK-DRY wykonujemy:

– z drewna różnych gatunków, tanich i droższych, rodzimych i egzotycznych 
– z drewna impregnowanego powierzchniowo i w masie, w autoklawach
– układane swobodnie na betonie, styrodurze, papie bezzakładkowo kładzionej,       terakocie, itp. 
– bez konieczności zamocowania do podłoża i przebicia ciągłości izolacji wodnej,
– z balustradą zamocowaną do legarów montażowych deck-u bez przebijania izolacji,
– z łatwo rozbieralnych pojedynczych desek lub palet, np. na zimę
– z desek gładkich lub ryflowanych, w różnych kolorach
– w zacisznych ogródkach i dostosowane do przejazdu samochodów,
– zapewniamy serwis i remontujemy zniszczone, tarasy, pomosty, itp.