Zaznacz stronę

Drew­ni­any taras po 10 lat­ach.

W 2007 roku wykony­wal­iśmy taras w Dylewie w Hotelu SPA Dr Ire­na Eris.

Na real­iza­cję wybra­no deskę cumaru 21 x 120 mm.

Inwest­orzy dba­ją o taras, przy­na­jm­niej raz w roku ser­wisu­jąc go zaku­pi­onym u nas ole­jem do kon­serwacji.

W tym roku odwiedzil­iśmy to miejsce, by zro­bić sesję fotograficzną deck-u w sys­temie DECK-DRY po 10 lat­ach użytkowa­nia. Jak widać na zdję­ci­ach taras prezen­tu­je się wspaniale. Odpowied­nio zad­bana des­ka cumaru utrzy­mu­je piękną głęboką kolorystykę i nieod­ksz­tał­ca się. Pięknie kom­ponu­je się z jesi­en­nym leśnym kra­jo­brazem i nada­je niezwykły urok temu miejs­cu.

Kto nie chci­ał­by żeby jego taras wyglą­dał tak pięknie po 10 lat­ach?… Chy­ba każdy by chci­ał.

deska tarasowa cumaru na tarasie

cumaru des­ka egzo­ty­cz­na po lat­ach

deska-egzotyczna

drewno-egzo­ty­czne-cumaru-na-tarasie

taras drewniany po 10 latach

des­ka egzo­ty­cz­na cumaru