Zaznacz stronę

Przed­staw­iamy Państ­wu real­iza­cję, na której współ­gra­ją ze sobą des­ka kom­pozy­towa DECK-DRY EKO na tarasach z deską elewa­cyjną mod­rzewiową. na elewac­jach, prze­gro­dach oraz wypełnieni­ach płotów.

des­ka elewa­cyj­na mod­rzew syberyjs­ki 7,0 x 2,2 cm, przekrój romb, des­ka tara­sowa kom­pozy­towa DECK-DRY EKO kolor miodowy, drob­ny ryfel, szc­zotkowana, 14,0 x 2,1 cm / klips mon­tażowy DECK-DRY EKO, legary ALU 3,0 cm x 5,0 cm, podłoże – wsporni­ki tara­sowe DD Pedestals, poprzeczne łącze­nie desek – proste

Na real­iza­cję składa­ją się cztery budyn­ki.