Trwają prace nad ulepszeniem naszej strony. Zakupy online oraz niektóre funkcje mogą być czasowo niedostępne. Aby złożyć zamówienie lub w razie pytań, skontaktuj się z nami.

Zaznacz stronę

jak zrobić taras / DECK

Dla zamontowania drewnianego tarasu (deck-u) należy wykonać odpowiednie podłoże (podbudowę). Podłoże winno być stabilne oraz korzystnie, aby :

– podłoże było równe i

– uwzględniało wysokość deck-u ; na wysokość deck-u składa się :

a. wysokość systemowych legarów montażowych DECK-DRY ECO o wys. 4,0 cm (szer. 4,0 cm) lub DECK-DRY PVC (legar kładziony “na płasko”) o wys. 3,0 cm (szer. 5,0 cm) ; oba rodzaje legarów mantażowych wymagają podparcia ciągłego lub co ok. 10 cm +

b. wysokość systemowej podkładki łącznikowej, wys. 1,5 cm +

c. grubość deski 1,9 lub 2,1 lub 2,5 cm

= 6,4 ÷ 8,0 cm

lub

a. wysokość systemowych legarów konstrukcyjnych DECK-DRY PVC o wys. 5,0 cm (szer. 4,0 cm) ; legar ten wymaga podparcia co ok. 45 cm +

b. wysokość systemowej podkładki łącznikowej wys. 1,5 cm +

c. grubość deski 1,9 lub 2,1 lub 2,5 cm

= 8,4 ÷ 9,0 cm.

Jeśli podłoże jest nierówne lub nie uwzględnia wysokości deck-u należy użyć elementu wyrównującego np. regulowanych wsporników (stóp polipropylenowych śrubowych) – DD PEDESTALS o wys. od 2 – 60 cm.

Legary systemowe, w zależności od rodzaju podłoża mogą być :

– montażowe, które na podłożu równym należy ułożyć, w zależności od grubości desek, w odległościach od 45 – do 50 cm,

– konstrukcyjne (wymagane podparcie tych legarów co ok. 45 cm na wspornikach DD-PEDESTALS), które należy ułożyć, w zależności od grubości desek, w odległościach 40 – 50 cm.

Jak zrobić taras ? – montaż tarasów drewnianych (deck-ów) w systemie DECK-DRY (patrz – INSTRUKCJA MONTAŻU) należy przeprowadzić wg następującego schematu :

– przykręcić podkładki łącznikowe DECK-DRY do desek „od dołu” (pomiędzy kapinosami desek) i

w odstępach odpowiadających odstępom pomiędzy legarami, tj. co ok. 40 – 50 cm,

– odwrócić deski, ułożyć (przykręcone do desek) podkładki łącznikowe na legarach (wsuwając je pod końcówki poprzedniej deski) , a następnie, za pomocą dystansów i ściągów ustalić wielkość szczeliny pomiędzy deskami na 6-7 mm,

– wkrętem fi 5,0 mm przykręcać do legarów, w szczelinach pomiędzy deskami, podkładki łącznikowe

(wraz z wcześniej przykręconymi do nich deskami).

wymiary desek cm

wysokość tarasu cm

górna powierzchnia desek

ciężar tarasu

kg/m2

obciążenia

max

kN/m2

t

w

w’

w”

t + (wys. podkładki) 1,5 cm

+ (wys. legara) :

gładka

płasko-

ryflowana

drobno-ryflowana

grubo-ryflowana

grubość

szerokość

nominalna

szerokość

rzeczywista

szerokość

po kalibrowaniu 7

4,0 4 / 3,0 3, 5

6,0 4, 6 / 5,0 3, 6

 

1,9

9,0

8,8 – 9,1

8,8

7,3 / 6,3

9,3 / 8,3

+ 1

+

+

2

22,3

5,0

2,0

12,0

11,6 -12,1

11,8

7,5 / 6,5

9,5 / 8,5

+

+

+

24,1

5,0

2,2

14,5

13,9 -14,5

13,9

7,7 / 6,7

9,7 / 8,7

+

+

+

25,0

5,0

2,5

14,5

13,9 -14,5

13,9

7,9 / 6,9

9,9 / 8,9

+

+

27,7

5,0

 

4,1 9

14,5

13,9 -14,5

13,9

9,6 / 8,6

11,6 / 10,6

+

+

+

41,6

6,5

4,5 9

14,5

13,9 -14,5

13,9

10,0 / 9,0

12,0 / 11,0

+

+

45,7

7,0 8

1

występuje

2

– nie występuje

3

– legary nie palne V-0, klasa reakcji na ogień B-s1,d0

4

– legary o klasie odporności pożarowej „A” i „B

5

– wysokość legara DECK-DRY PVC położonego „na płasko”

6

– wysokość legara DECK-DRY PVC położonego „na sztorc”

7

– dla zapewnienia zgodności szerokości desek w „poprzecznym łączeniu” desek można wykonać kalibrowanie desek (tj. wzdłużne heblowanie);

poprzeczne łączenie” desek występuje zasadniczo tylko w tarasach szerszych niż ok. 3,5 m, tj. szerszych niż dostępne długości l desek (zał.

pt. „PARAMETRY” i „POPRZECZNE ŁĄCZENIA DESEK”)

8

– przejazd pojazdów samochodowych o dopuszczalnym nacisku na oś do 100 kN (drogi pożarowe – Dz.U. Nr 121, poz. 1139) dozwolony przy

zastosowaniu dodatkowych wzmacniających polietylenowych podkładek pomiędzy kapinosami desek tarasu i zmniejszeniu o połowę rozstawu

legarów

9

– stosowanie desek o dużych grubościach , tj. 4,1 lub 4,5 cm, w przypadku montowania ich w systemie DECK-DRY, nie jest uzasadnione, ponieważ w systemie tym deski nie gniją (z wyjątkiem innych uzasadnień, np.: – wizualnych, architektonicznych, plastycznych ,i tylko w przypadkach gdy czoła desek są eksponowane, oraz – funkcjonalnych, w przypadkach dużych obciążeń desek, gdy przewidziany jest na nich np. przejazd samochodów ) ; w innych systemach, stosowanie desek o dużych grubościach jest uzasadnione tym – aby deski długo gniły.

 

jak zrobić taras deski
jak zrobić taras deski
jak zrobić taras deski

Szybka dostawa.

Własnym zapleczem logistycznym pozwala nam realizować dostawy błyskawicznie.

Fachowe doradztwo.

Pomagamy w doborze materiałów, obliczeniach i przygotowaniu specyfikacji zamówienia.

Sprzedaż i usługi.

Wymagającym Klientom oferujemy pełen serwis - od zakupu do oddania gotowego tarasu.

Polska produkcja

Produkujemy wyłącznie z wysokiej jakości materiałów we własnej fabryce w Gdyni.

Pin It on Pinterest

Share This