Trwają prace nad ulepszeniem naszej strony. Zakupy online oraz niektóre funkcje mogą być czasowo niedostępne. Aby złożyć zamówienie lub w razie pytań, skontaktuj się z nami.

Zaznacz stronę

jak zrobić taras / DESKA TARASOWA GŁADKA CZY RYFLOWANA

jak zrobić taras / DESKA TARASOWA GŁADKA CZY RYFLOWANA

Na często zadawane przez klientów pytanie – z jakiej deski zrobić taras : z deski tarasowej gładkiej czy ryflowanej, należy odpowiedzieć – zalecana jest deska o górnej powierzchni gładkiej. Jest ona lepsza od każdej deski ryflowanej (zarówno płasko-, drobno- jak i grubo-ryflowanej), ponieważ :

a. deska tarasowa gładka nie jest bardziej śliska od innych zewnętrznych posadzek pod

warunkiem, że jej górna powierzchnia, jest co najmniej raz w roku konserwowana (olejowana), przy czym zalecane jest dwukrotne w ciągu roku konserwowanie desek deck-u, aby deck uzyskał trwałość taką jaką określono to w specyfikacji (tj. nawet 100-letnią !),

b. deskę gładką łatwo utrzymać w czystości, konserwować (olejować lub bejcować w przypadku gatunków

drewna tzw. „rodzimych”), odszarzać,

c. deskę gładką można cyklinować np. w przypadku potrzeby wyrównania powstałych

nierówności ; potrzeba cyklinowania może wystąpić tylko w ciągu pierwszego roku od dnia zamontowania deck-u, po tym okresie deska jest całkowicie ustabilizowana i ponownie nie odkształca się w znaczącym zakresie ; cyklinowanie zasadniczo wykonuje się tylko raz, w ramach serwisu po ok. roku od dnia zamontowania deck-u (w następnych latach ewentualnie zaleca się wykonywanie tzw. odszarzania),

d. na desce gładkiej są bardziej widoczne (niż na desce ryflowanej) niektóre cechy drewna, które nb.

również występują na desce ryflowanej (lecz są one mniej widoczne), tj. np.: pęknięcia, przebarwienia,

ślady po narzędziach stolarskich, zarysowania, ślady po przekładkach i bindowaniu, wodzie

morskiej, szpachlowaniu ubytków, ślady po ryflu w desce gładkiej, itp.

dobry taras deck-dry

taras drewniany klasy A.1. (w systemie DECK-DRY)

– deski bez wilgotnych styków „od dołu” (taras niegnijący)

– górna powierz. nieuszkodzona wkrętami (taras „bezwkrętowy”)

– deska gładka

taras drewniany klasy B.2. (w systemie tradycyjnym)

– deski posiadają „od dołu” wilgotne styki (taras gnijący)

– górna powierz. uszkodzona wkrętami (taras „wkrętowy”)

– deska drobno-ryflowa

a w desce ryflowanej :

ad. a. – ryfle na górnej powierzchni desek nie spełniają przypisywanej im funkcji antypoślizgowej ;

śliskość, która może wystąpić tylko na zaniedbanych tarasach drewnianych jest przyczyną

nieuzasadnionej, lecz powszechnej opinii o rzekomej śliskości wszystkich tarasów drewnianych ;

tylko na nie konserwowanych przez kilka lat tarasach drewnianych, tj. po ok. 3-5 latach (i dodatkowo

tylko w miejscach słabo lub nienasłonecznionych) może powstać na deskach – tzw. grzybek

powierzchniowy, który zmoczony deszczem – jest rzeczywiście śliski ; lecz na takiej

niekonserwowanej śliskiej desce, również wzdłuż ryfla można się poślizgnąć – lecz zdarzyć

się to może (co należy powtórzyć) tylko wtedy gdy taras drewniany nie był przez kilka lat

konserwowany i jest zacieniony,

ad. b. – w ryflach każdego rodzaju (zarówno w płaskich-, w drobnych- jak i w grubych- ryflach)

zbiera się brud (piasek, liście, sierść, itp.); dlatego deski ryflowane trudniej oczyścić (niż

deski gładkie), konserwować (olejować) i odszarzać,

ad. c. – desek ryflowanych (z wyjątkiem desek płasko-ryflowanych, tj. z ryflem odnawialnym) zasadniczo nie

można cyklinować, ponieważ w wyniku cyklinowania zniekształceniu ulega kształt tych ryfli,

ad. d. – faktura ryfli maskuje niektóre cechy drewna, które mogą występować

zarówno w deskach ryflowanych jaki gładkich, lecz w deskach ryflowanych są one trudniej

zauważalne niż na deskach gładkich ; ryflowanie desek, jest de facto standardem

narzuconym przez producentów desek tarasowych, aby łatwiej deskę sprzedać.

Pomimo powyższego, w przypadku decyzji o zastosowaniu jednak desek ryflowanych, zaleca

się użycie deski płasko-ryflowanej czyli z tzw. ryflem „odnawialnym”, ponieważ :

– ryfel płaski, pomimo że ulega zniekształceniu w wyniku ewent. cyklinowania desek

(ustęp dot. serwisu po ok. roku od dnia zamontowania), lecz można go „odnowić” przy użyciu frezarki z frezem palcowym,

– ryfel płaski można skuteczniej i łatwiej oczyścić z zanieczyszczeń niż ryfel drobny

i ryfel gruby (patrz zał. pt. „PARAMETRY” tarasów drewnianych klasy A.1. / rodzaje górnych powierzchni desek”).

Występowanie rodzajów górnych powierzchni desek tarasowych :

wymiary nominalne desek cm

rodzaj górnej powierzchni desek tarasowych

gładka

płasko-ryflowana

drobno-ryflowana

grubo-ryflowana

1,9 x 9,0

+ 1

+

+

2

2,0 x 12,0

+

+

+

2,1 x 14,5

+

+

+

2,5 x 14,5

+

+

4,1 x 14,5

+

+

+

4,5 x 14,5

+

+

1 – występuje 2 – nie występuje

DESKA TARASOWA GŁADKA CZY RYFLOWANA

Szybka dostawa.

Własnym zapleczem logistycznym pozwala nam realizować dostawy błyskawicznie.

Fachowe doradztwo.

Pomagamy w doborze materiałów, obliczeniach i przygotowaniu specyfikacji zamówienia.

Sprzedaż i usługi.

Wymagającym Klientom oferujemy pełen serwis - od zakupu do oddania gotowego tarasu.

Polska produkcja

Produkujemy wyłącznie z wysokiej jakości materiałów we własnej fabryce w Gdyni.

Pin It on Pinterest

Share This