Trwają prace nad ulepszeniem naszej strony. Zakupy online oraz niektóre funkcje mogą być czasowo niedostępne. Aby złożyć zamówienie lub w razie pytań, skontaktuj się z nami.

Zaznacz stronę

Podłoże pod taras

Jakie powinno być podłoże pod taras ?

Podłoże (podbudowa) pod taras drewniany (deck) winno być stabilne. Ponadto, korzystnym jest, aby podłoże było równe, ponieważ na takim podłożu można bezpośrednio układać taras drewniany. W przypadku gdy podłoże/podbudowa jest nierówne/a należy zastosować element poziomujący (np. regulowane stopy poziomujące DD PEDESTALS).

Od prawidłowo przygotowanego podłoża zależy trwałość konstrukcji naszego tarasu.

architekt

DECK-DRY Polska Sp. z o.o.

przykładowe podłoże pod taras na ażurowych płytach betonowych

przykładowe podłoże pod taras na ażurowych płytach betonowych

przykładkowa podkonstrukcja stalowa pod taras drewniany

przykładkowa podkonstrukcja stalowa pod taras drewniany

ziemia przygotowana do wykonania podłoża pod taras

ziemia przygotowana do wykonania podłoża pod taras

Przykładowe podłoże/podbudowa pod taras drewniany, do bezpośredniego układania na nich deck-ów to np.:


Podłoże pod taras drewniany – PŁYTA BETONOWA.

Podłoże to stosuje się na ogół na gruncie rodzimym, przed budynkami ; płyta betonowa posiada zwykle :

– jeden równy spadek lub np.,

– dwa różne spadki (“prostopadłe” w rzucie, tj. w przypadku tarasów np. „L-kształtnych”) dostosowane do bezpośredniego układania tarasów drewnianych.

Spadek w zakresie od ok. 0,5 % do ok. 2,0 % (patrz zał. pt. „SPADKI PODŁOŻY”).

Płyta betonowa jako podłoże pod taras drewniany może być :

– nie zaizolowana (która z czasem po deck-iem może popękać, lecz nadal spełniać będzie funkcję

stabilnego podłoża pod deck),

– lub zaizolowana płynnym materiałem izolacyjnym (który nie powoduje nierówności podłoża) lub

– lub płyta betonowa zaizolowana papą termozgrzewalną „bez-zakładkowo”, tj. wykonaną z 2-ch warstw

papy, których krawędzie stykają się (nie chodzą na siebie), przy czym warstwy przesunięte są względem

siebie o pół szerokości arkusza lub

– płyta betonowa zaizolowana papą „zakładkowo” – w tym przypadku legary tarasów układane są na

przekładkach wykonanych z pasków papy (pomiędzy zakładkami papy), które niwelują nierówności

wynikające z zakładkowego kładzenia papy,

– lub płyta betonowa wykonana z betonu powyżej B30 (który nie wymaga izolacji przeciw-wodnej),

a ponadto :

– płyta/szlichta betonowa wykonana np. na podsypce piaskowej, np. stabilizowanej cementem, na

ustabilizowanym lub ubitym gruncie,

– w przypadku różnic wysokości pomiędzy projektowanym poziomem tarasu drewnianego, a tym samym

pomiędzy podłożem/podbudową tarasu, a otaczającym go, przyległym terenem – należy dodatkowo

wykonać obwodowy mur oporowy (stabilizujący to podłoże pod deck), np. z krawężników lub murowany,

np. z bloczków betonowych, lub wręcz (przy dużych w/ w różnicach) jako ścianę żelbetową, itp. ; w

przypadku dużych w/w różnic wysokości, przedmiotową płytę/ szlichtę może stanowić zbrojona płyta stropowa (wykonana w różnych systemach stropów) oparta na obwodowym murze oporowym.

W nowoczesnym systemie montażu tarasów drewnianych – DECK-DRY nie ma wymogu ani

zalecenia dla stosowania dużej przestrzeni dla cyrkulacji powietrza pod tarasem drewnianym ; wystarczy, aby przestrzeń ta posiadała wysokość nawet tylko 4,5 cm, co stanowi sumę wysokości

  • legara „na płasko” 3,0 cm + wys. podkładki 1,5 cm, tj. 4,5 cm

    Taka stosunkowo niewielka wysokość przestrzeni wentylacyjnej jest wystarczająca pod deck-iem, ponieważ deski posiadają : – kapinosy „od dołu” i – podkładki pomiędzy kapinosami, co zapewnia stan powietrzno-suchy desek „od dołu” i tym samym uzyskuje się efekt „nie gnicia” takiego deck-u (przy spełnieniu wymogu olejowania takiego tarasu „od góry”).

taras DECK-DRY deska tarasowa bangkirai 8,8 x 1,8 cm

taras DECK-DRY deska tarasowa bangkirai 8,8 x 1,8 cm


 

Podłoże pod taras drewniany – PŁYTY BETONOWE AŻUROWE

np. typu Yomb lub Meba lub płyty

chodnikowe, lub kostka brukowa, itp., układane są na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem,

układane są na np. ubitym lub ustabilizowanym gruncie rodzimym. Ponadto :

– dla stabilizacji płyt, należy „po obwodzie” tarasu wykonać “opaskę” lub (w zależności od

ukształtowania przyległego terenu, tj. różnic wysokości) mur oporowy z : krawężników lub np. z bloczków

betonowych,

– na zewnątrz w/w obwodowego muru oporowego, zaleca się usypanie skarpy ziemnej

i obsadzenie jej trawą lub zielenią ogrodową,

– uwaga ! – rozwiązanie to / skarpa umożliwia rezygnację z wykonywania (oraz ze związanych z tym

kosztów): balustrady oraz z wykonywania “ścianki” pionowej maskującej przestrzeń pod tarasem ; w

przypadku braku w/w muru oporowego, tj. braku możliwości usypania skarpy na murze oporowym –

zalecane jest wykonanie (ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami) – balustrady i pionowej

„ścianki” maskującej przestrzeń pod deck-iem.

przykładowe podłoże pod taras na betonowych płytach chodnikowych

przykładowe podłoże pod taras na betonowych płytach chodnikowych

ażurowe płyty betonowe

ażurowe płyty betonowe

ażurowe płyty betonowe pod taras

ażurowe płyty betonowe pod taras

c. Podłoże pod taras drewniany – BLOCZKI BETONOWE (punktowe) w rozstawie co ok. 50 x 50 cm,

poziomowane, układane np. na: “poduszkach” betonowych, na podsypce piaskowej stabilizowanej

cementem ; podłoże pod w/w bloczki betonowe winno być stabilne ; na wypoziomowanych bloczkach

układane są legary DECK-DRY PVC układane “na sztorc” (wymagające podparcia co max ok. 50 cm) ; w

zastępstwie poziomowania bloczków betonowych – na nie poziomowanych bloczkach posadawia się

regulowane stopy śrubowe polipropylenowe DD-PEDESTALS (o wys. od 2 – 60 cm.)

d. Podłoże pod taras drewniany – PŁYTY CHODNIKOWE (na loggiach, balkonach lub na tarasach

gruntowych), układane są: na (od góry) wypoziomowanym grysie lub żwirze (jako elemencie

poziomującym), np. na geowłókninie, na styrodurze (polistyrenie ekstrudowanym)  ułożonym stabilnie (tj.

na poduszkach z kleju mrozo-odpornego) na (nierównej) izolacji przeciw-wodnej.

e. Podłoże pod taras drewniany – styrodur (+ geowłóknina) układane na równej izolacji p.-wodnej o

spadkach od 0 do max. 2,5 % (np. wykonanej płynnym materiałem izolacyjnym lub papą

termozgrzewalną układaną bez-zakładkowo),

– uwaga ! – w przypadku układania styroduru na papie termozgrzewalnej układanej „na

zakładki” (kładzionej „zakładkowo”), zakładki te powodują, że podłoże jest nierówne; w takim przypadku zaleca się układanie stryroduru na „poduszki” z kleju lub zaprawy na geowłókninie ułożonej na

papie (w celu zapewnienia stabilności styroduru), lub

– po przyklejeniu („zgrzaniu”) pasów papy pomiędzy zakładkami papy, które wyrównują

nierówności tego podłoża (dla spełnienia w/w warunku stabilności podłoża, tj. styroduru).

g. Podłoże pod taras drewniany – PAPA TERMOZGRZEWALNA układana na równym podłożu (np. na płycie betonowej, np. o jednym równym spadku) kładziona „bez-zakładkowo”, tj. w 2-ch warstwach przesuniętych względem siebie o pół szer. arkusza (lub „zakładkowo” – w tym przypadku, legary drewnianych tarasów układane na przekładkach z pasków papy pod legarami, które niwelują nierówności wynikające z zakładkowego kładzenia papy).

h. Podłoże pod taras drewniany – IZOLACJA P-WODNA „W PŁYNIE” (np. AQUAFINN 2K, SUPERFLEX D2, CR 166 f-my CERESIT, lub BETEC Flex, itp.) układana na równym podłożu (np. płycie betonowej, np. o jednym równym spadku) ; legary układane na przekładkach, np. na pasach z geowłókniny lub pasach papy pod legarami montażowymi.

i. Podłoże pod taras drewniany – drewniana lub konstrukcja stalowa, patrz zakładka pt. „KONSTRUKCJA POD TARAS DREWNIANY”

j. Podłoża NIE DOSTOSOWANE do bezpośredniego układania na nich tarasów drewnianych, tj. podłoża nierówne, np. papa układana na różnych spadkach (np. na tzw. dachach „kopertowych”) – podłoża te wymagają zastosowania elementów poziomujących, tj.:

– stóp (inaczej zwanych – wspornikami) o regulowanej wysokości DD-PEDESTALS polipropylenowe

(o wys. od 2 – 60 cm), na nich układane są legary DECK-DRY PVC UNIEPAL o wym. (h)50x(w)30 mm lub

“na sztorc” DECK-DRY ECO o wym. (h)60x(w)30 mm ; wymagane podparcie w/w legarów na

regulowanych stopach / wspornikach DD-PEDESTALS, co ok. 35-45 cm,

 

– przy mniejszych nierównościach, tj. mniejszych różnicach wysokości „do wypoziomowania” – stosuje się

podkładki z twardego plastyku budowlanego (lub tzw. „gumki”) od n x (0,2 – 0,5 cm),

– wypoziomowany żwir ; żwir układany jest na geowłókninie, np. na izolacji cieplnej (np. na

styrodurze) lub na nierównej izolacji p.-wodnej, na wypoziomowanym żwirze układane są np. :

– płyty chodnikowe lub

– styrodur (polistyren ekstrudowany); minimalna grubość styroduru to : 2 warstwy układane “w

mijankę” (tj. “z przesunięciem o pół szerokości arkusza), każda o gr. min. 5 cm, na styrodurze

geowłóknina (stabilność takiego podłoża wina zapewnić co najmniej możliwość wejścia

montażysty tarasu na styrodur).

Szybka dostawa.

Własnym zapleczem logistycznym pozwala nam realizować dostawy błyskawicznie.

Fachowe doradztwo.

Pomagamy w doborze materiałów, obliczeniach i przygotowaniu specyfikacji zamówienia.

Sprzedaż i usługi.

Wymagającym Klientom oferujemy pełen serwis - od zakupu do oddania gotowego tarasu.

Polska produkcja

Produkujemy wyłącznie z wysokiej jakości materiałów we własnej fabryce w Gdyni.

Pin It on Pinterest

Share This