Trwają prace nad ulepszeniem naszej strony. Zakupy online oraz niektóre funkcje mogą być czasowo niedostępne. Aby złożyć zamówienie lub w razie pytań, skontaktuj się z nami.

Zaznacz stronę

Taras kompozytowy – budowa i montaż tarasu

 

Taras kompozytowy

Pro­dukt jest alter­natywą dla tarasów z prawdzi­wego drewna. Tech­nolo­gia pro­dukcji opiera się na łącze­niu włókien drzewnych z wysok­iej jakości utwardzanym PVC. Ze względu na wysoką zawartość skład­nika organ­icznego ( 50–60% ) mate­riał ten posi­ada wysoką odporność na zmi­enne warunki atmos­fer­yczne i jest wygodny w obróbce.

Odporność deski kompozytowej

Kom­pozy­towa deska tara­sowa charak­teryzuje się wysoką odpornoś­cią na wilgoć oraz gni­cie — z tego względu żywot­ność pro­duktu jest dłu­gotr­wała. Deska kom­pozy­towa nie wymaga kon­serwacji i bar­wienia. Jest łatwa w mon­tażu, eksploat­acji i czyszcze­niu. Pro­dukt ten jest eko­log­iczny i w 100% pod­dawalny recyklingowi.

Oferta ogólnopolska w zakresie budowy i montażu tarasu kompozytowego:

– sprzedaż deski kompozytowej
– budowa tarasu
– montaż tarasu
– wykończenie tarasu
– montaż kontrukcji tarasu
– montaż podłogi balkonowej

Tarasy Kompozytowe Ceny

W sprawie Tarasów Kompozytowych kontaktuj się z przedstawicielem na terenie Twojego województwa.

Poniżej linki do stron lokalnych.

 

Zapoznaj się z ofertą lokalną !

Skontaktuj się z przedstawicielem.

woj. Pomorskie

Tarasy Kom­pozy­towe Ceny

W sprawie Tarasów Kom­pozy­towych kon­tak­tuj się z przed­staw­icielem na tere­nie Two­jego województwa.

Poniżej linki do stron lokalnych.

https://deck-dry.com/taras-kompozytowy-budowa-tarasu-cena-gdansk/

woj. Wielkopolskie

Tarasy Kom­pozy­towe Ceny

W sprawie Tarasów Kom­pozy­towych kon­tak­tuj się z przed­staw­icielem na tere­nie Two­jego województwa.

Poniżej linki do stron lokalnych.

https://deck-dry.com/taras-kompozytowy-budowa-tarasu-cena-poznan/

woj. Mazowieckie

Tarasy Kom­pozy­towe Ceny

W sprawie Tarasów Kom­pozy­towych kon­tak­tuj się z przed­staw­icielem na tere­nie Two­jego województwa.

Poniżej linki do stron lokalnych.

https://deck-dry.com/taras-kompozytowy-budowa-tarasu-cena-warszawa/

woj. Małopolskie

Tarasy Kom­pozy­towe Ceny

W sprawie Tarasów Kom­pozy­towych kon­tak­tuj się z przed­staw­icielem na tere­nie Two­jego województwa.

Poniżej linki do stron lokalnych.

https://deck-dry.com/taras-kompozytowy-budowa-tarasu-cena-krakow/

woj. Śląskie

Tarasy Kom­pozy­towe Ceny

W sprawie Tarasów Kom­pozy­towych kon­tak­tuj się z przed­staw­icielem na tere­nie Two­jego województwa.

Poniżej linki do stron lokalnych.

https://deck-dry.com/taras-kompozytowy-budowa-tarasu-cena-katowice/

woj. Dolnośląskie

Tarasy Kom­pozy­towe Ceny

W sprawie Tarasów Kom­pozy­towych kon­tak­tuj się z przed­staw­icielem na tere­nie Two­jego województwa.

Poniżej linki do stron lokalnych.

https://deck-dry.com/taras-kompozytowy-budowa-tarasu-cena-wroclaw/

Zapytaj o taras kompozytowy

Zgoda na przetwarzanie danych

8 + 1 =

Szybka dostawa.

Własnym zapleczem logistycznym pozwala nam realizować dostawy błyskawicznie.

Fachowe doradztwo.

Pomagamy w doborze materiałów, obliczeniach i przygotowaniu specyfikacji zamówienia.

Sprzedaż i usługi.

Wymagającym Klientom oferujemy pełen serwis - od zakupu do oddania gotowego tarasu.

Polska produkcja

Produkujemy wyłącznie z wysokiej jakości materiałów we własnej fabryce w Gdyni.

Pin It on Pinterest

0